Trainingsactrice

Trainingsactrice

Het mooie van werken met een trainingsacteur is dat je als deelnemer van de training kunt ervaren wat je gedrag in een echte situatie teweegbrengt zonder dat er iets vanaf hangt.
Als trainingsactrice leef ik mij in de mogelijke belevingswereld van de persoon die ik speel in. Hoe zou hij of zij praten, kijken en denken? Dat is het vertrekpunt voor mijn spel. In de interactie staan mijn voelsprieten wagenwijd open. Impulsen die ik krijg werk ik uit in gedrag dat ik vervolgens laat zien.
Het is niet mijn taak om het de ander zo moeilijk mogelijk te maken. Het gaat er ook niet om hoe goed ik zelf een bepaalde rol kan spelen. Mijn taak als trainingsacteur is om de ander een platform te bieden om te oefenen met nieuw gedrag. Ik sta volledig in dienst van het leerproces van de deelnemer.

Trainingsacteren in de praktijk

Een oefening met een acteur is altijd gebaseerd is op een fictieve situatie, toch kan dat bijzonder confronterend zijn. Het gedrag dat de deelnemer vertoond is namelijk representatief voor zijn of haar handelen in een echte situatie onder druk.

De inzet van een trainingsacteur is voor de volgende doeleinden geschikt:

Oefenen

Oefenen van nieuwe vaardigheden op het gebied van gedrag en communicatie

Ervaren

Ervaren van eventuele verbeterpunten in omgang met medewerkers en/of klanten

Intrainen

Intrainen van vaardigheden op basis van een theoretisch model. Denk aan STAR, 4G’s, Roos van Leary, enz.

Samenwerking met de trainer

Ik vind het belangrijk dat wij als team voor de groep staan. Voorafgaand aan een training, heb ik (telefonisch) contact om de training door te nemen en wederzijdse verwachtingen uit te spreken.
Ik weet graag van tevoren welke theoretische modellen de basis van de training vormen zodat mijn spel de deelnemer optimaal in staat stelt precies die deelvaardigheden te oefenen.
Afhankelijk van de wensen van de trainer pas ik mijn rol met betrekking tot de simulaties, inhoudelijke aanvullingen en feedback geven aan. Ook co-trainerschap waarbij ik zelf een onderdeel van de theoretische uitleg verzorg of zelfstandig werken met een deel van de groep behoort tot de mogelijkheden.
Hoewel ik een degelijke voorbereiding bijzonder belangrijk vind, weet ik als geen ander dat zaken ter plekke helemaal anders kunnen zijn. Wanneer ik vaker met een trainer heb gewerkt is soms een blik al genoeg en weet ik wat er gaat gebeuren en veranderen, verder zijn kleine afstemmingen tussen de bedrijven door fijn om het maximale uit de beschikbare tijd te halen. Met als doel dat de deelnemers de training als waardevol ervaren en met het geleerde ook echt aan de slag willen en kunnen.

Achtergrond en ervaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Huisartsen (in opleiding), AIOS, praktijkassistenten

Docenten / opleiders

Adviseurs / consultants

Retail (winkelpersoneel en hun leidinggevenden)

Leidinggevenden en meewerkende voormannen binnen de bouw / industrie

Medewerkers en leidinggevenden binnen de overheidssector (sociale werkvoorziening, gemeente, belastingdienst)

Zorgpersoneel (gehandicaptenzorg, ouderenzorg)

Naast reguliere trainingen heb ik mijn acteervaardigheden ook ingezet in assessments, regietheater voor grote groepen en coachingssessies.

Internationaal werken

Mijn inzet als trainingsactrice heeft zich niet beperkt tot de Nederlandse markt. Ik kan vanwege mijn tweetaligheid ook in Duitstalige gebieden ingezet worden.
Voorbeelden waarbij ik als Duitssprekende actrice net dat extra mee kon geven aan een training:

1

Een internationaal bedrijf met veel Duitse medewerkers. Voor het gemak werd gekozen dat de voertaal van de training Engels is. Simulaties zijn extra effectief wanneer de taal geen belemmering vormt en men in zijn eigen moedertaal kan oefenen. Voor het middagprogramma is daarom gekozen dat de deelnemers per taal met een trainingsacteur aan de slag gingen. In mijn geval dus Duits.

2

Voor een groot modemerk heb ik als onderdeel van een tweedaagse salestraining de simulaties binnen het Duitse taalgebied verzorgd. Hiervoor zijn de trainer en ik naar de diverse winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gereisd om ter plekke het winkelpersoneel te trainen.

3

Voor een langdurige opdracht met veel acteursinzet in zowel Duitsland als Oostenrijk heb ik voor een grote internationale klant een bestand van Duitstalige trainingsacteurs aangelegd. Om een landelijke dekking van trainingsacteurs te kunnen garanderen heb ik geschikte toneel- en televisieacteurs geworven, geselecteerd en getraind op basisvaardigheden en werkvormen die specifiek voor de training waren waarvoor de acteurs werden ingezet.